Privacy Policy

    www.avasanal.com internet sitesini ziyaret edenlerin gizliliğini korumak bizim için çok önemlidir. İnternet sitemizi ziyaret etmeniz durumunda (1) Veri Sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi, (2) Çerez Politikası ve (3) İnternet Sitesi Gizlilik Politikasının yürürlüğü hakkında açıklamalar yapılmaktadır. 

VERİ SAHİPLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ

    İnternet sitemizi ziyaret ettiğinizde elde edilen kişisel veriler Ava Sanal Mağazacılık Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda kullanabilecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesine Ava Sanal Mağazacılık Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. ulaşabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

 Sitemizi ziyaret etmeniz durumunda elde edilen kişisel verileriniz alışveriş yaptığınız zaman faturalandırma ve ürün teslim süreçlerinin yürütülmesinde aşağıdaki maddelere uygun bir şekilde işlenmektedir.
-Şirketin insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi
-Şirket tarafından sunulan hizmet ve ürünlerin ilgili kişilere ihtiyaçları veya beğenilerini özelleştirerek ilgili kişilere önerilmesi için gereken aktivitelerin planlanması ve icrası.
-Şirketin ticari ve iş stratejilerinin planlanması ve icrası
-Şirketin ve şirket ile ilişkili olan kişilerin hukuki, ticari güvenliğinin temini.
 
 Şirketimiz ayrıca; kişisel verilerinizi talep etmeniz halinde üyelik kaydının gerçekleştirilmesi ve kampanyalarımızdan haberdar olmanız için işleyebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIRIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMACI


    Sitemizi ziyaret ettiğinizde elde edilen kişisel veriler çerezler vasıtasıyla, işlenme amacıyla, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere KVK Kanunu’nun 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde aktarılabilecektir.

VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

 -Kanun’un 11. Maddesi uyarınca aşağıda listelenen haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:
 -Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme ve kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme.
 -Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme.
 -Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenme.
 -Kişisel verileriniz yanlış veya eksik işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme. 
 -Kanun’a uygun işlendiği halde, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasından dolayı kişisel verilerin silinmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.
-İşlenen verilerin otomatik sistem tarafından aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda itiraz etme ve zarara uğradığınız durumda zararın giderilmesini talep etme.
ÇEREZ POLİTİKASI

    Sitemizi ziyaret ettiğinizde çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerez kullanılmasının amacı internet sitesinin performansını arttırmak yoluyla size sunulan hizmeti geliştirmek, sitemizi iyileştirmek ve size yeni özellikler sunmak, sizin ve şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğini sağlamaktır. Kabul ettiğiniz bu çerezleri ayarlardan silebilirsiniz.